Självförsvar Göteborg

Självförsvar Göteborg

Att självförsvar verkligen lönar sig bekräftas av polisen och givetvis också genom utsatta människors egna berättelser. En del tror det krävs mångårig kampsportsträning för att kunna bjuda på effektivt självförsvar, så är det absolut inte. Gemensam faktor för offer som klarat sig undan övergrepp är att de gjort motstånd, på ett eller annat sätt. Oavsett hur stor och stark angriparen är som överfaller så finns det strategier som minimerar risken vid självförsvars situationer. Självförsvar Göteborg tränar du hos Kali Sikaran Göteborg.

självförsvar göteborg

Självförsvarsträning syftar till att praktisk kunna värna sig själv vid en fysisk konfrontation. Inom kampsport skiljer sig kampsporter inriktade mot självförsvar gentemot de inriktade mot tävling. Inom till exempel Kali Sikaran lärs metoder för hotbildsbedömning, taktisk utvärdering och deeskalering ut. Vi ser och hanterar självförsvars situationer ur olika skeenden för att kunna agera taktiskt riktigt innan, under och efter en självförsvars situation.

Kali Sikaran lär ut effektiv och realistisk träning hos självförsvar Göteborg med professionella instruktörer som har många års erfarenhet.