Försäkring Mot Mobbning?

Försäkring Mot Mobbning?

Det pratas dagligen om mobbing och hur det skall förhindras men det verkar inte som att trenden håller på att vända. Vi hör talas om mobbing dagligen i nyheter som berättar om mobbning i skolan, på nätet eller i arbetslivet. Som förälder vill man gärna att ens barn...
Självförsvar med Kali Sikaran Göteborg

Självförsvar med Kali Sikaran Göteborg

Det är viktigt att skilja på kampsport och självförsvar. Det är skillnad på att träna finmotoriska tekniker under kontrollerade former, mot att hamna i en ”skarp” situation på gatan när reptilhjärnan tar över och kroppen reagerar instinktivt. Kampsportstekniker har...
Självförsvar/Seminarier

Självförsvar/Seminarier

  Tematräningar för situationsanpassat självförsvar. Intensivutbildningar med olika tema för olika situationer och riskminimering. Söndagar KL: 11:00     15:00 17/2 Hot och rån   10/3 Greppsituationer och frigörningar 31/3 Skydd med vardagsföremål 21/4...