Knivförsvar och Tactical Training

Knivförsvar för alla oavsett förkunskaper eller stil. Deltagarna kommer att gå igenom olika nivåer av knivförsvar, avväpningar och skyddsprinciper för att få en ökad förståelse om kniv och knivförsvar. En stor del av träningen går ut på att träna upp fungerande...